Home Rembrandt Research Project
Home
Links
Downloads
Volume IV
Volume V
Volume VI

A Corpus of Rembrandt Paintings Volume VI

Reactie op de actuele discussie in de pers

In de NRC van 30 oktober 2014 zijn van talrijke musea de reacties opgenomen op het nieuws dat ik één of meer van hun schilderijen opnieuw aan Rembrandt heb toegeschreven. Jammer, dat die rondvraag al zo vroeg plaats vond. Men had mijn argumenten vaak nog niet ter kennis kunnen nemen. Vrijwel niemand had het boek toen al in huis.

Nu ontstond de, in de kop boven het artikel gewekte, indruk dat het hier eigenlijk om niet meer dan welles-nietes kwesties gaat.

Om de lezers van het artikel inzicht te geven in de aard en het niveau van de discussie heb ik zes van mijn teksten bij hertoegeschreven schilderijen op deze website gezet (zie hieronder). Deze teksten behoren tot de achter in het boek geplaatste ‘Notes to the Plates’ (met enigszins gewijzigde lay-out). Alle zes kwamen in genoemd artikel direct of indirect aan de orde. 

Ik heb er overigens bewust voor gekozen om de teksten bij de schilderijen waarvan de eigenhandigheid niet ter discussie staat – zoals bv. de Nachtwacht – veel beknopter te schrijven dan die bij de hertoegeschreven schilderijen. Maar ze bevatten vaak nieuwe inzichten. 

Hoofdzaak in het boek zijn echter de honderden glorieuze kleurenafbeeldingen van Rembrandts totale, nu herziene, geschilderde oeuvre. 

Ernst van de Wetering, 5 november 2014

 
Rembrandt, Self-portrait, c. 1630.
New York, Metropolitan Museum of Art
 
Rembrandt, Portrait of a man with a steel gorget, c. 1644.
New York, Metropolitan Museum of Art
 
Rembrandt, Portrait of a man reading by candlelight, 1648.
New York, Metropolitan Museum of Art
 
Rembrandt, Oil study of an old man with a red hat (Eli?), c. 1654.
Berlin, Gemäldegalerie 
 
Rembrandt, Portrait of an unknown scholar (also known as 'The Auctioneer'), 1658.
New York, Metropolitan Museum of Art 
 
Rembrandt, Tobit and Anna, 1659.
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen 
 
 
 
 
 
 
This website is the first and only website of the Rembrandt Research Project, although there are two other sites which have in the past caused confusion.